Paul Moore - Legitimerad psykoterapeut, magisterexamen filosofi 

Du är varmt välkommen till mig om du behöver någon att prata med.

Jag arbetar bland annat med:

  • Anknytnings/Relationsproblem
  • Ångest
  • Bristande självkänsla
  • Skam/självkritik
  • Nedstämdhet
  • Sorg och krisreaktioner
  • Existentiella/Andliga frågeställningar

Jag erbjuder:

  • Både längre och korttids relationell, affektfokuserad inriktad psykodynamisk terapi
  • Parterapi
  • Tar även klienter på engelska