Om mig:

Jag är född i Dublin, Irland och har varit bosatt i Sverige sedan 2003. Mitt intresse för psykoterapi växte ur min masterexamen i filosofi och därefter många års utforskande av österländska visdomstraditioner. 

Jag är legitimerad psykoterapeut, utbildad vid St. Lukas utbildningsinstitut, Ersta Sköndal Bräcke högskola. Innehar magisterexamen i filosofi, är diplomerad mindfulnessinstruktör, samt utbildad inom Compassionfokuserad terapi, ACT-metoden, Emotionfokuserad terapi, samt AEDP (pågående).

Jag tror att varje människas djupaste inre väsen är gott, och genomsyrat av medfödda egenskaper, såsom compassion, tillit, glädje och styrka. Dessa egenskaper kan ses som frön som kan antingen slå ut eller fördärvas genom närvaron eller frånvaron av adekvat spegling, kärlek och trygghet, i synnerhet i våra tidiga relationer. Jag ser källan till det terapeutiska mötets helande kraft i skapandet av ett tryggt utrymme, där det som är implicit i vårt inre liv görs explicit och det som som en gång var outhärdligt för oss görs uthärdligt. Denna process underlättar också återuppvaknandet och blomstrandet  av vårt inre väsens gömda och blockerade egenskaper. Det terapeutiska förhållningssätt du möter hos mig utgår från villkorslös positiv uppskattning av klienten, där empatisk närvaro och icke dömande acceptans står i centrum.

Priser:

  • Samtalsterapi 45 minuter, 1250 kr
  • Parterapi, 60 minuter, 1500 kr 

Jag är legitimerad hos Socialstyrelsen som psykoterapeut, samt registrerad hos Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Jag innehar f-skattesedel, och har patientförsäkring (Akademikerförbundets patientförsäkring).

Länkar:

www.asopsykoterapi.se

www.skanstullspsykoterapimottagning.se